Kiinteistöjen salaojitukset ja kosteuseristystyöt

Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.
  Olemme ammattitaitoinen kumppani salaojituksissa

  Salaojat ovat usein unohdettu osa rakennusta, mutta niiden toimimattomuuden kyllä huomaa ajan kuluessa.

  Salaojien tarkoitusena on osaltaan estää kosteuden nousua perustuksiin. Sen ne tekevät johdattamalla maaperän kosteutta pois rakennuksen läheisyydestä, kuivattaen näin maaperää.

  Oikein toteuttetuna salaojat poistavat maaperässä olevat kosteudet rakennuksen vierustoilta, kun taas talon sadevesijärjestelmä huolehtii talon katolle tulevan veden pois rakennuksen läheisyydestä. Joten oikein toimiakseen kunnolliset salaojat vaativat myös toimivan sadevesijärjestelmän kiinteistöön.

  Salaojaremonttimme käsittää tavallisesti salaojien esille kaivuun ja uudistamisen tarvittavilta osin tai mikäli talossa ei ole ollenkaan salaojia niin koko salaojajärjestelmän suunnittelun ja toteutuksen.

  Tavallisimmat ongelmat salaojajärjelmissä ovat tukkeutuneet tai rikkoutuneet salaojaputket ja kaivot, väärät kallistukset salaojaputkissa, väärään paikkaan asennetut salaojaputket ja salaojakaivoista irronneet salaojaputket. Yleensä näiden ongelmien korjaus vaatii joko ongelmakohdan esiin kaivamista tai jos salaojajärjestelmä toimii yleisesti huonosti niin koko salaojajärjestelmän uusimista.

  Huonosti toimiva salaojajärjestelmä ei vielä itsessään aiheuta niin paljoa ongelmia, mutta usein ongelmat kärjistää puutteellinen sadevesijärjestelmä, joka ei joko ohjaa sadevesiä riittävän kauaksi talosta tai pahimmillaan ohjaa ne taloa päin. Tällöin kosteusrasitus perustusten ympärillä kasvaa huomattavan korkeaksi. Samoiten rikkinäiset tai huonosti toimivat rännit aiheuttavat ylimääräistä kosteusrasitusta rakennuksen lähiympäristöön, mikä myöskin aiheuttaa herkästi kosteus- ja homevaurioita rakennukselle.

  Tyypillisin merkki huonosti toimivasta salaojajärjestelmästä on läiskien muodostuminen seinäpintoihin ja sokkeliin tai pinnotteiden irtoilu. Tämä johtuu rakenteisiin nousevasta tai tunkeutuvasta kosteudesta tai vedestä. Pahemmissa tapauksissa voi myös kellaritiloihin tulla suoranaista vesivuotoa.

  Nykyaikainen salaojajärjestelmä koostuu taloa kiertävistä salaojaputkistoista ja talon nurkille asennetuista salaojakaivoista, joiden kautta vesi edelleen johdetaan salaojaputkea pitkin pois rakennuksen luota. Salaojakaivot toimivat samalla myös tarkastuskaivoina, joista voidaan varmistaa, että salaojajärjestelmä toimii kuten on suunniteltu.

  Salaojaremontin toteutus

  Salaojaremontti alkaa aina töiden suunnittelulla, missä on ongelmapaikat? Kuinka ne voidaan korjata?

  Kun tiedetään mitä ryhdytään tekemään on aika kaivaa salaojat esille, jonka jälkeen ne joko korjataan tai uusitaan riippuen tarpeesta sekä tehdään tarvittavat muut kunnostustyöt niin sokkelille kuin perustuksillekkin. Tämän jälkeen peitetään sopivalla maa-aineksella salaojajärjestelmä maan alle ja tehdään tarvittavat maisemointityöt.

  Palvelumme:

  • kiinteistöjen salaojitukset
  • Sokkeleiden kosteuseristystyöt
  • Sokkelin Germi huopa-asennukset
  • jätevesijärjestelmien asennukset